Działania społeczne My Way

My Way realizując swoją misję pragnie również wychodzić naprzeciw potrzebom społecznym.

Owszem jestem przedsiębiorcą, trenerem i doradcą, ale przede wszystkim jestem żoną i mamą. Dlatego ważny jest dla mnie rozwój osobisty w kontekście bycia rodzicem, czy pracy z dziećmi. To my dorośli odgrywamy ogromną rolę w życiu dzieci i poprzez swoją postawę kształtujemy m.in. ich charakter, poczucie wartości, wiarę we własne możliwości, sposób postrzegania świata. – mówi Katarzyna Słomiany właściciel firmy My Way.

Zapraszamy na seminarium JAK BUDOWAĆ POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI U DZIECKA?

12 grudnia 2019r. godz. 16:00 – 19:00

Sala szkoleniowa CKS Radiis, ul. Sandomierska 40, Nisko

Cena 35 zł (co stanowi 40% faktycznej wartości, dodatkowe 60% pokrywa firma My Way)

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

My Way – szkolenia i eventy

Organizujemy szkolenia z zakresu rozwoju umiejętności interpersonalnych i budowania relacji międzyludzkich dla Firm, Organizacji, Instytucji i Klientów indywidualnych.

Przygotowujemy konferencje i eventy dokładnie takie, o jakich marzą nasi Klienci. Autentyczność, ciągły rozwój, pasja i kreatywność towarzyszą naszym działaniom.