Szczegóły kursu – plik PDF

CEL KURSU

Nabywanie kompetencji, rozwijanie umiejętności, wzbogacanie wiedzy i doskonalenie warsztatu pracy przez osoby, które pragną wspierać dzieci w ich rozwoju stwarzając możliwości doświadczania przez zabawę.

Animator prowadząc zajęcia w sposób niedyrektywny, inspiruje dzieci do podejmowania aktywności, stosuje komunikację otwartą pobudzając kreatywność, uczy dbałości o siebie i innych oraz podejmowania samodzielnych decyzji.

DLA KOGO

  • osób, dla których ważne są dzieci i ich rozwój
  • pedagogów, wychowawców, osób pracujących z dziećmi
  • rodziców
  • studentów, osób pragnących nabyć umiejętności i kompetencje do pracy z dziećmi nakierowanej na ich rozwój

TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA

  • Czas trwania: 68 godz., w tym 8 spotkań warsztatowych po 8 godz. i część praktyczna – 4 godz.
  • Termin: do ustalenia
  • Miasto: do ustalenia

CENA KURSU

Wpisowe: 200 zł

Całkowita cena kursu to 1400 zł (w tym 200 zł wpisowe)

Płatność jednorazowa bądź ratalna

PROGRAM KURSU

I. Rozwój dziecka i rola wartości w kontekście pracy Animatora Rozwoju Przez Zabawę.

II. Komunikacja budująca relacje i wspierająca rozwój dziecka.

III. Zabawa jako narzędzie pracy, wspierające rozwój dziecka.

IV. Rola Animatora Rozwoju Przez Zabawę w pracy z grupą w oparciu o jego naturalne predyspozycje i talenty.

V. Warsztat zadaniowy – przygotowanie programu autorskich zajęć dla dzieci.

VI. Część praktyczna kursu – realizacja opracowanych zajęć.

VII. Analiza przeprowadzonych zajęć i indywidualnego stylu pracy Animatora.

VIII. Formy wsparcia dziecka ze specjalnymi potrzebami w pracy Animatora Rozwoju Przez Zabawę.

IX. Asertywność – wyznaczanie granic z poszanowaniem integralności dziecka i dbaniem o jego bezpieczeństwo oraz umiejętność wyrażania swoich potrzeb, myśli, emocji dbając o siebie i drugiego człowieka.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZAPISY

Kontakt telefoniczny pod nr +48 505 234 478