Dla kogo jest ta sesja?

Dla tych, którzy odbyli indywidualną sesję: Rozpoznanie i analiza talentów z zastosowaniem Testu Talentów Gallupa i chcą wyznaczyć dalszy bądź nowy kierunek drogi zawodowej lub edukacyjnej.

Co ta sesja wniesie do Twojego życia?

  • Określisz, co na obecnym etapie drogi zawodowej lub edukacyjnej wymaga rozwoju bądź zmiany.
  • Przeanalizujesz koszty niematerialne i materialne, jakie trzeba będzie ponieść w związku z rozwojem obecnej lub obraniem nowej drogi zawodowe/edukacyjnej.
  • Stworzysz mapę pomysłów i działań, które będą podstawą budowania przyszłej drogi zawodowej/edukacyjnej.
  • Wyznaczysz cele krótko i długoterminowe oraz sposoby ich monitoringu i weryfikacji.

Czas trwania: 2 godziny
Uwaga: liczba poruszonych tematów podczas jednej sesji zależy od sytuacji Klienta i wielkości wyzwania z jakim będzie się mierzył, dlatego istnieje możliwość dokupienia kolejnych sesji w zależności od potrzeb.
Termin: do uzgodnienia
Miejsce: Stalowa Wola

Cena: 120 zł