Warsztaty w obszarach

 • Budowanie relacji
 • Trudności wychowawcze
 • Komunikacja wspierająca rozwój dziecka
 • Rozwój poprzez swobodną zabawę
 • Odkrywanie i rozwijanie potencjału dzieci i młodzieży
 • Tworzenie harmonijnych warunków do rozwoju
 • Wprowadzanie zmian w edukacji
 • Świadome kreowanie koncepcji wychowawczej
 • Wzmacnianie kompetencji rodzicielskich
 • Nastolatek – wyzwania i potencjał okresu dojrzewania
 • Autentyczność i pasja – budowanie autorytetu osobistego
 • Asertywność – dbanie o potrzeby własne i innych
 • Wspieranie naturalnego procesu uczenia się
 • Inne, związane z wychowywaniem i edukacją dzieci i młodzieży

Temat warsztatu, a także wszystkie kwestie organizacyjne ustalamy wspólnie z Zamawiającym.

Certyfikowane kursy i szkolenia

 • Animator rozwoju przez zabawę (kurs, 68 godz.)
  Celem kursu jest nabywanie kompetencji, rozwijanie umiejętności, wzbogacanie wiedzy i doskonalenie warsztatu pracy przez osoby, które pragną wspierać dzieci w ich rozwoju stwarzając możliwości doświadczania przez zabawę.
Szczegóły i zapisy
 • Kompetencje społeczne (trening, 24 godz.)
 • Nauczyciel wspierający naturalny proces uczenia się (szkolenie, 16 godz.)
 • Praca z grupą z uwzględnieniem procesu grupowego (szkolenie, 16 godz.)

Seminaria inspiracyjne

Podczas seminariów dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem.
Tworzymy przestrzeń wzajemnego inspirowania się.
Pobudzamy do krytycznego myślenia względem rzeczywistości oraz wspieramy w poszukiwaniu narzędzi do jej zmiany.

Temat seminarium, a także wszystkie kwestie organizacyjne ustalamy wspólnie z Zamawiającym.

Konsultacje grupowe i indywidualne

W oparciu o oczekiwania i potrzeby klientów przeprowadzamy diagnozę. Wspólnie analizujemy problem, a następnie budujemy indywidualną strategię wprowadzania zmian dostosowując narzędzia do realizacji celu. Wspieramy w realizacji wypracowanej strategii.

Warsztaty dla dzieci

Tworzymy harmonijne warunki, w których dzieci realizują swój indywidualny potencjał poprzez swobodną zabawę jednocześnie ucząc się przez doświadczenia integrujące zmysły.

Oferujemy warsztaty:

 • Obudź w sobie artystę – cykl warsztatów rozwoju kreatywności i twórczości
 • Warsztaty rozwoju przez zabawę
 • Plastyka sensoryczna
 • Ścieżka sensoryczna

Warsztaty dla młodzieży

Budujemy autorskie programy warsztatowe oparte na pracy metodą treningu grupowego, dzięki czemu młodzież w procesie grupowym poznaje siebie i uczy się poprzez doświadczenie.

Dla młodzieży realizujemy:

 • Grupy rozwojowe – program kształtowania kompetencji interpersonalnych mający na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości i gotowości do przejmowania odpowiedzialności za własną przyszłość
 • Warsztaty zadaniowe dla liderów młodzieżowych
 • Zajęcia edukacyjno – profilaktyczne w klasach
 • Grupowe doradztwo zawodowe – warsztaty prowadzone metodą treningu grupowego
 • Indywidualne sesje doradztwa zawodowego z wykorzystaniem testu talentów Gallupa

W celu skorzystania z oferty prosimy o kontakt telefoniczny pod nr +48 505 234 478.