Warsztat „Odkrywca Talentów – rola dorosłego w definiowaniu potencjału młodego człowieka”

Celem warsztatu jest ukazanie roli osoby dorosłej w definiowaniu potencjału młodego człowieka. Uczestnicy nie tylko będą mogli pogłębić swoją wiedzę o narzędziach ułatwiających proces definiowania potencjału, ale również będą mieli możliwość przyjrzenia się istocie budowania konstruktywnej relacji z młodym człowiekiem umożliwiającej wspieranie go w odkrywaniu jego własnych talentów.

Czytaj więcej
Warsztat „Komunikacja wspierająca rozwój dziecka”

Celem warsztatu jest ukazanie znaczenia komunikatów stosowanych w rozmowie z dzieckiem oraz uwrażliwienie na komunikaty wspierające rozwój dziecka.

Zwracamy uwagę na stosowanie komunikacji otwartej, a także pokazujemy jakiego rodzaju komunikaty blokują w dziecku jego wewnętrzną chęć rozwoju.

Czytaj więcej
Certyfikowany kurs „Animator rozwoju przez zabawę”

Zapraszamy:

  • osoby dla których ważne są dzieci i ich rozwój
  • pedagogów, wychowawców, osoby pracujące z dziećmi
  • rodziców
  • studentów, osoby pragnące nabyć umiejętności i kompetencje do pracy z dziećmi ukierunkowanej na ich rozwój.

Celem kursu jest nabywanie kompetencji, rozwijanie umiejętności, wzbogacanie wiedzy i doskonalenie warsztatu pracy przez osoby, które pragną wspierać dzieci w ich rozwoju stwarzając możliwości doświadczania przez zabawę.

Czytaj więcej
JAK BUDOWAĆ POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI U DZIECKA? – seminarium z elementami warsztatu i dyskusji moderowanej

To my dorośli odgrywamy ogromną rolę w życiu dzieci i poprzez swoją postawę kształtujemy m.in. ich poczucie wartości, wiarę we własne możliwości, sposób postrzegania siebie i świata.

„Jeśli nie masz prawdziwego poczucia własnej wartości, to niezależnie od swojej pozycji i umiejętności zawsze będziesz czuć, że czegoś Ci brakuje. Poczucie własnej wartości nie zależy od tego, jakie umiejętności posiadasz i jak cenne mogą one być dla innych ludzi, ani od tego, ile w życiu osiągnąłeś, ile masz pieniędzy. Zależy jedynie od twojego stosunku do samego siebie.” – Jesper Juul.

Zapraszamy na seminarium JAK BUDOWAĆ POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI U DZIECKA?

Porozmawiamy o tym:

  • czym różni się poczuciem własnej wartości od samooceny,
  • jak wspierać dziecko w rozwijaniu poczucia własnej wartości,
  • skąd się bierze brak poczucia własnej wartości u dziecka,
  • jaki wpływ na dziecko ma nasz własny brak poczucia wartości.
Pilotażowy Program „Animator Rozwoju Przez Zabawę” maj-czerwiec 2019 r.

Celem Programu było rozwijanie umiejętności komunikowania się z dzieckiem w sposób wspierający z zastosowaniem zabaw ukierunkowanych na rozwój sensoryczny.
Program składał się z dwóch części:

  • Część I Warsztaty „Komunikacja wspierająca rozwój dziecka”
  • Część II Edukacja w praktyce – współprowadzenie animacji z zastosowaniem zabaw ukierunkowanych na rozwój sensoryczny dzieci

To był niezwykły czas dzielenia się wiedzą i umiejętnościami w atmosferze autentyczności, otwartości, życzliwości, entuzjazmu oraz chęci do działania! ☺